Een gebed voor 2021

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

Uw wank’le voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen.

De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand;
de zon zal U niet schaden, de maan doet niets ten kwade.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

[psalm 121, berijming Willem Barnard]

Melodie

De melodie is van de hand van Loys Bourgeois, cantor in Genèva (muziekleraar en voorzanger). Tekst en melodie verschenen voor het eerst in 1551 in het Geneefse Psalmboek, dat in etappes is ontstaan tussen 1539 en 1562. Een belangrijke stap werd gezet in 1551 toen Octantetrois pseaumes de David, mis en rimes françoise in Genève gedrukt werd. Hierin stonden – naast de reeds bestaande 49 psalmberijmingen van Clément Marot (1496-1544) – 34 nieuwe psalmberijmingen van Théodore de Bèze (1519-1605). Een daarvan was Psalm 121: Vers les monts j’ay levé mes yeux. De nieuwe melodieën bij de nieuwe berijmingen waren gecomponeerd door Loys Bourgeois. In de genoemde psalmbundel stond de melodie als volgt afgedrukt (U ziet dat ook de Latijnse titel van de Psalm nog gekend is als referentie in het Genève van Calvijn):

Een opvallend aspect van deze melodie is de relatief grote omvang van c’ tot d” (in onze notatie). De plaats waar de melodie haar hoogte- en dieptepunt bereikt, is beslist niet toevallig. Daarvoor hoef je enkel de oorspronkelijk Franse tekst van Théodore de Bèze bij de noten te plaatsen. Het hoogtepunt bij de woorden ‘en haut’  (‘naar boven’, de hemel, regel 2) en het dieptepunt bij ‘terre ronde’ (‘het aardrond’ , regel 5). Als u zin hebt moet u dan ook nog eens luisteren naar J.Pzn. Sweelinck met deze psalm doet op precies die plaatsen (uitvoering: Gesualdo consort, o.l.v. Harry van der Kamp – Sweelinck Monument)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *